9789630782777

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Ki volt Réz Ádám? Nagyszerû mûfordító, egyike a legjobbaknak, káprázatos nyelvtehetség, szikrázó szellem és elbûvölõ egyéniség. Amellett nagy játékos, a kártyaasztalnál éppúgy, mint a televíziós barkochba, a „Kicsoda-micsoda” játékmestereként. Kivételesen sokoldalú is volt, a kötetlen élõbeszéd illúzióját éppúgy meg tudta teremteni Horatius szatíráinak hexametereiben, mint a huszadik század amerikai prózájának tolmácsaként, Mérimée Carmenjének szikáran ábrázolt szenvedélyét éppúgy, mint a Švejk vérbõ humorát. Izgalmas és élvezetes kis világirodalmi antológia szemlélteti azt a hatalmas teljesítményt, amit fájdalmasan rövidre szabott életében véghezvitt (s amelynek méreteibe fordításainak válogatott bibliográfiája avat be a kötet végén). A második rész Réz Ádám egyéb irodalmi kirándulásait, tehetségének további lehetõségeit mutatja be, a harmadik pedig azt a képet, amelyet barátainak, kortársainak emlékezete õriz róla, egyöntetû csodálattal és egybehangzó szeretettel.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények