Az internet elterjedésének hatásai a hírfogyasztási szokásokra

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat elkészítésével azt tűztem ki célul, hogy megvizsgáljam a híréhség, a hírek iránti fokozott igény megjelenését és hatásait. Meggyőződésem szerint az internet, különösen pedig az állandó online jelenlétet garantálni képes okostelefonok és más okoseszközök elterjedése volt az a technikatörténeti jelentőségű innováció, amelyek eredményeként megváltozott a fogyasztók viszonya a hírek alakulásához. Dolgozatom további célja, hogy egy kisebb történelmi áttekintést is adjon arról, hogy miként fedezték hírek iránti szükségleteiket az emberek azt megelőzően, hogy az internet képes lett volna minden ilyen irányú igényüket teljesíteni. Részint ugyanis a korábban kialakult műfajok élnek tovább a digitális hírterjesztés korában is, részint pedig okvetlen szükségesnek tartom a fejlődés - lehetőségekhez mérten - teljes bemutatását annak érdekében, hogy az elért eredmények a maguk jelentőségében is értelmezhetővé váljanak.

Leírás
Kulcsszavak
digitális átállás, hírfogyasztási szokások, kommunikáció, internet szerepe,
Forrás