Hallgatói dolgozatok (Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék hallgatói dolgozatainak gyűjteménye.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 15)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Az okos eszközök fejlődése és megjelenése mindennapi életünkben
  Körösparti, Péter; Bartha, Elek; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy az okos eszközök fejlődése milyen módon határozza meg 2020-ban az emberek mindennapjait. Ezek az eszközök hatalmas fejlődésen mentek keresztül az elmúlt években, és életünk meghatározó részeivé váltak. Jelenlétük és szerepük megszokottá vált, ugyanakkor azt, hogy funkcióikkal és sokoldalúságukkal mennyiben válnak a társadalom hasznára és mennyi káros hatással bírnak, várhatóan az elkövetkező évek kutatásai fogják meghatározni. Egy rövid fejlődéstörténeti áttekintést követően a terjedelmi lehetőségeket szem előtt tartva igyekszem átfogó képet adni a különböző okos eszközökről és társadalomra gyakorolt hatásukról. Ezt követően ismertetem saját kutatásomat, amelyek módszere egy online kérdőíves felmérés az okos eszközök használati szokásairól a résztvevők körében. Elemzem a kutatást megelőzően felállított hipotézisemet, a kutatáshoz használt módszert, valamint a kapott eredményeket értékelem, ugyanakkor arra is vállalkozom, hogy hipotéziseimet összevessem a kitöltők válaszaival.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Az internet elterjedésének hatásai a hírfogyasztási szokásokra
  Pilishegyi, Péter; Bartha, Elek; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A dolgozat elkészítésével azt tűztem ki célul, hogy megvizsgáljam a híréhség, a hírek iránti fokozott igény megjelenését és hatásait. Meggyőződésem szerint az internet, különösen pedig az állandó online jelenlétet garantálni képes okostelefonok és más okoseszközök elterjedése volt az a technikatörténeti jelentőségű innováció, amelyek eredményeként megváltozott a fogyasztók viszonya a hírek alakulásához. Dolgozatom további célja, hogy egy kisebb történelmi áttekintést is adjon arról, hogy miként fedezték hírek iránti szükségleteiket az emberek azt megelőzően, hogy az internet képes lett volna minden ilyen irányú igényüket teljesíteni. Részint ugyanis a korábban kialakult műfajok élnek tovább a digitális hírterjesztés korában is, részint pedig okvetlen szükségesnek tartom a fejlődés - lehetőségekhez mérten - teljes bemutatását annak érdekében, hogy az elért eredmények a maguk jelentőségében is értelmezhetővé váljanak.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Digitális világ a történelemben
  Csiszár, Imre; Keményfi, Róbert; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Jelen szakdolgozat elkészítését kettős cél vezérelt. Egyrészt, hogy bemutassam és érthetővé tegyem azt a hosszú, több évszázados folyamatot, amely eleinte a számológépek, majd az egyre fejlettebb számítógépek megjelenéséhez, később pedig napjaink digitális világához vezetett. A szakdolgozat második részében bemutatott történelmi kiállítás, a Hajdúnánáson ma is látogatható „Kitaszítottak” annak a példája, hogy miként lehet a technika által biztosított eszközök segítségével bemutatni egy olyan korszakot, amely az egész város életére hatással volt.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A Bodrogköz múltja és jelene
  Csiszár-Szabó, Eszter; Keményfi, Róbert; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Az egykori bodrogközi kivándorlók, vagy leszármazottjaik ma is élnek Amerikában, Nyugat-Európában, Ausztráliában vagy bármely más pontján a világnak. Napjainkban azonban a kapcsolattartás egészen új formái jelentek meg. Korunk, a maga fejlett infokommunikációs eszközeivel új lehetőségeket nyitott meg előttük és az itt maradtak előtt. A személyi számítógépek, az internet, a tabletek, az okostelefonok és a különböző okoseszközök korában a napi kapcsolattartás is lehetséges. Mindez jelentősen hozzájárul az emigrációban élők identitásának megőrzéséhez és a magyar-magyar kapcsolatok felélénküléséhez. Ma már az egykor egymástól elszakadni kényszerült családok virtuális újra egyesítése sem lehetetlen.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Hagyományos oktatási módszerek a felnőttképzésben
  Bajusz, Bernadett; Keményfi, Róbert; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A dolgozat az antropagógia értelmezése után a hagyományos oktatási módszerek előnyeit és hátrányait mutatja be előadó-központú és résztvevő-központú csoportosítás szerint. Külön kitér a nyitott oktatás egyik fajtájára, a távoktatásra, és annak módszereire.