A csalás

Dátum
2011-03-18T09:09:23Z
Szerzők
Marlenné Tócsik, Krisztina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban a csalás bűncselekményének változásai utat mutatnak, és egyben rádöbbentenek arra, hogy igen nagy küzdelem vár még ránk a csalás és a velejáróinak visszaszorítására. E tekintetben a témaválasztás számomra kedvezőnek bizonyult. A Rendészeti Iskolát befejezően a munkám során szerzett tapasztalataim elgondolkodtattak abban, hogy az elmélet és a gyakorlat nem feltétlenül egészítik ki egymást. A dolgozat témáját, hogy széles körben közelítsem meg, fontosnak tartottam a történeti részbe való bepillantást, a szociológiai változások megemlítését a társadalomban, ami úgymond kitermelte ezt a fajta „jól működő” bűncselekményt, és nem utolsó sorban magát a csalás bűncselekmény büntetőjogi elemzését, rámutatva két valós ügyiratra. A nők, mint elkövetők és a sértettek területi jellemzői is érdekes momentumként szerepelnek a dolgozatomban. A dolgozat témájának teljességéhez mellékelt Kérdőíveket (melléklet) a csalás bűncselekményének elkövetőire vonatkoztatva, amelyeket nem statisztikai elemzésnek szántam, hanem hogy bemutassam az elfogadott és kötelezően használandó jogszabály sikerességét a jelenlegi álláspont szerint azon a rendőrkapitányságon, ahol jelenleg szolgálatot teljesítek.
Leírás
Kulcsszavak
csalás
Forrás