MATLAB feladatgyűjtemény numerikus matematikából

Dátum
2013-12-02T08:21:03Z
Szerzők
Nagy, Dávid
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Egy feladatgyűjtemény, amely olyan programozási feladatokat tartalmaz a numerikus matematika különböző részterületeiből, melyek a MATLAB szoftver használatával programozhatóak és az egyes feladatokhoz megoldási útmutatót, magyarázatot, illetve programkódot nyújt az olvasónak. A feladatgyűjtemény felépítését tekintve az első részében találhatók a megoldandó feladatok, míg a második részben az ezekhez tartozó megoldások. Először megvizsgáljuk a számítógépes számábrázolás működését és az ebből eredő hibákat, megnézzük a mátrixokhoz kapcsolódó tulajdonságokat (normákat, kondíciószámokat), lineáris egyenletrendszereket oldunk meg alapvető eljárásokkal, majd mérési adatokra illesztünk függvényt legkisebb négyzetek módszerével. Az utolsó fejezetekben foglalkozunk polinom interpolációs problémákkal, különböző függvények határozott integrálját közelítjük trapéz- és Simpson-képletek segítségével, illetve az utolsó fejezetben nemlineáris egyenleteket és egyenletrendszereket oldunk meg Newton-módszerrel és fixpont iterációs eljárással.
Leírás
Kulcsszavak
MATLAB, feladatgyűjtemény
Forrás