Amino-izocianoantracén alapú szolvatokróm fluorofor előállítása és optikai tulajdonságainak vizsgálata

Dátum
Szerzők
Labancz, Krisztián Imre
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
1-amino-5-izocianoantracén előállítása 1,5-diaminoantrakinonból kiindulva. A vegyület szolvatokróm fluorofor tulajdonságainak vizsgálata, UV-Vis és fluoreszcenciás spektrofotométer alkalmazásával. A különböző polaritású oldószerekben meghatároztuk az emissziós maximumokat és Stokes-eltolódásokat. Majd a mért eredményekből kiszámoltuk a kvantumhatásfokokat. Továbbá vizsgáltuk a vegyület piridinnel való kvencselődését.
Leírás
Kulcsszavak
Szolvatokróm fluorofor, optikai tulajdonság, kvantumhatásfok, emissziós maximum, Stokes-eltolódás, kvencselődés
Forrás