Metionint és hisztidint tartalmazó peptidek komplexképző sajátságai

Dátum
Szerzők
Gábor, Gergő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Debreceni Egyetem Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoportjában folyó kutatói munka során már számtalan vizsgálat zajlott di-, tri- és oligopeptidek különféle átmentifémekkel képzett komplexeinek tanulmányozása céljából. A jelenleg folyó alapkutatás egyik fő iránya annak vizsgálata, hogy hogyan befolyásolhatják a peptidek komplexképződési folyamatait a ligandumban különböző szekvenciális pozícióban jelenlévő koordinálódásra képes aminosav-oldalláncok. Én a C-terminálisan védett, C-terminális hisztidin-csoportot tartalmazó oligopeptidek komplexképző sajátságainak vizsgálatába kapcsolódtam be, metionin-egység jelenléte mellett. A téma folytatását indokolták az eddigi kutatások eredményei, amelyek fényt derítettek a hisztidintartalmú peptidek sokszínű koordinációs módjaira. Munkám során az AAMAAH-NH2 C-terminálisan védett hexapeptid Cu(II)-, Ni(II)-, Zn(II)- és Pd(II)-ionnal képzett komplexeinek, illetve az AAAAAH-NH2 összetételű, szintén C-terminálisan védett hexapeptid Ni(II)- és Zn(II)-komplexeinek vizsgálatát végeztem el oldategyensúlyi, spektrofotometriás és CD spektroszkópiás módszerek segítségével. Célunk az volt, hogy meghatározzuk a keletkező komplexek szerkezetét, valamint lássuk, milyen hatással van a metionin-oldallánc a C-terminális hisztidint tartalmazó peptidek komplexképzésére.
Leírás
Kulcsszavak
metionin, hisztidin, réz, nikkel, cink, palládium, komplex, peptid
Forrás