A magyarországi német kisebbség helyzete a két világháború között

Dátum
Szerzők
Jenei, Róbert
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A két világháború közötti Magyarországon a trianoni békeszerződés következtében teljesen megváltozott a kisebbségi helyzet. Az ország területének kétharmada idegen fennhatóság alá került, Magyarország legnagyobb kisebbségévé, megközelítőleg 500 ezer fővel a németek váltak. Az ország területén maradt, a vegyes ajkú területen élő svábok, politikailag nem álltak olyan fejlettségi szinten, mint az erdélyi szászok. A hazai németek legfőbb szószólója Bleyer Jakab volt, akinek munkásságát és tragédiáját szeretném ismertetni a dolgozatomban. Dolgozatomban röviden ismertetem a magyar parlamenti választásokat 1920-1938 között és azt, hogy a német kisebbségi vezetők milyen szerepet töltöttek be az országgyűlésben. Dolgozatomat két részre osztottam, az első részben Bleyer Jakab korszakát mutatom be, a másodikban pedig a halála utáni történéseket ismertetem.
Leírás
Kulcsszavak
Bleyer Jakab, németség, kisebbség
Forrás