Az általános szerződési feltételek alkalmazási problémái

Dátum
2010-01-28T09:04:58Z
Szerzők
Bereczkiné Kolozsi, Magdolna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az elsődlegesen gazdasági élet ihlette általános szerződési feltétel jogintézménye kötelmi jogunknak viszonylagosan új, „ezerarcú” képződménye. Dolgozatomban arra tettem kísérletet, hogy feltárjam az általános szerződési feltételeknek, azok alkalmazásának összes lényegi jellemzőjét, kiemelt figyelmet szentelve a jövőbeni szabályozással kapcsolatos koncepcióknak. Célkitűzésem az volt, hogy rávilágítsak az általános szerződési feltétel kapcsán a fogyasztói jogok többletvédelmének szükségességére, megvizsgáljam a joggyakorlatban elterjedt megoldási javaslatokat, azok alkalmazhatóságát a mindennapi szerződéskötési gyakorlatban, figyelembe véve a nemrég elfogadott új Ptk. rendelkezéseinek az általános szerződési feltételek háttérnormáit képező, illetve a kifejezetten az általános szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezéseit is. A kiindulópontot az általános szerződési feltétel magyarországi, nemzetközi és közösségi fejlődési szakaszainak bemutatása képezi. A dolgozatban kísérletet tettem az általános szerződési feltételekkel, illetve fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos perek tapasztalatainak, a bírói gyakorlatnak a feltérképezésére is. A magyar gyakorlat kapcsán az általános szerződési feltételek alkalmazására vonatkozó alternatívaként mutatom be néhány ország ide vonatkozó normáit.
Leírás
Kulcsszavak
általános szerződési feltétel, tisztességtelen szerződési feltétel, blanketta-szerződés
Forrás