Szociális farm, mint a komplex rehabilitáció terepe

Dátum
Szerzők
Martinek, Emőke
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom megírásával az volt a célom, hogy jövőbeli életelképzelésemhez segítséget nyújtsak önmagamnak. Rálátást szerettem volna nyerni, hogy milyen életminőségbeli különbségek vannak egyéb intézmények és a szociális farm között. Szociális farmnak tekintjük az olyan mezőgazdasági területeket, amelyen belül a szociális hálóban szereplő egyént rehabilitálják és foglalkoztatják. Ez egy új fogalom, azonban több elöljárója is volt pl: kutyaterápia, lovasterápia, zöld gondozás. A farmoknak több típusa van, de általában nem specializálódottak (Rehabilitációs farm, Gondoskodó farm, Társadalmi farm). Kutatásom folyamán egy foglalkoztatási rehabilitációs nappali intézetben ellátott személyek, valamint Magyarország általam vélt legjobban működő szociális farmján lévő klienseinek életminőségét hasonlítottam össze. Az életminőség (Quality of Life, Qol), mint fogalom a 20. században alakult ki. Célja az volt, hogy minél jobb minőségű életet tudjanak biztosítani az embereknek és ezt a jóllétet fel is tudják mérni. Az 1990 – es években a WHO létrehozott egy erre szolgáló kérdőívet WHOQOL-BREF( 100 kérdés), melyet később hosszúsága miatt lerövidítettek (26 kérdés) és specializációs modulokat is hozzá tettek (13 kérdés). Kutatásomkor a WHOQOL-BREF életminőség vizsgáló kérdőívet és a DIS fogyatékossági modul intellektuális fogyatékossági verzióját (ID) használtam. Az adatgyűjtés kérdőíves-interjú formában zajlott. Kutatásom során összesen 36 emberrel dolgoztam. Köztük nem mutatkoznak nagymértékű életminőségi differenciák. Tanulmányomtól azt vártam, amit élettapasztalataim során magamon és betegeimen is érzékeltem, hogy a természetben való tevékenykedés, az állatokkal való foglalkozás pozitív hatással van a kliensekre. Azonban a kutatásom ezen hipotézist nem igazolja. Vizsgálatomból az derült ki, hogy csekély hatása van az életminőségre a farmnak. Más cikkekkel összevetve sokkal rosszabbnak gondolják az életminőségüket vizsgálati alanyaim. Nem tudom, mi lehet ennek az oka, lehet a személyem vagy a kérdés feltevésem módja okozta ezeket a nagymértékű különbségeket.
Leírás
Kulcsszavak
szociális farm, életminőség, intellektuális fogyatékosság, WHOQOL-DIS-ID
Forrás