A testtel való elégedetlenség vizsgálata 15-16 éves lányok körében

Dátum
Szerzők
Kovács, Anikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Jelen munka a testképzavar és a társas helyzet kapcsolatát vizsgálja 15 és 16 éves, serdülő lányok körében. A kutatás fő kérdése volt, hogy a testkép, az önértékelés és a mások megítélésétől való félelem milyen viszonyban vannak egymással, mutatnak-e összefüggést, továbbá vizsgálja, hogy a médiahasználat mutat-e összefüggést a testkép megítélésével és van-e kapcsolat a negatív testkép és az iskolai zaklatás jelensége között.
Leírás
Kulcsszavak
Testkép, önértékelés, félelem a megítéléstől, média, bullying
Forrás