Egy családi kisüzem növénytermesztésének és beruházásainak gazdasági elemzése

Dátum
Szerzők
Medgyesi, Noémi
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomadolgozatomban bevezetésként a növénytermesztés - ezen belül az elemzett családi gazdaság által termesztett kultúrák, az őszi búza, kukorica és a napraforgó - világ-, EUs, illetve nemzetgazdasági helyzetébe tekintettem bele, majd a gazdaság rövid bemutatása következett. Saját adatgyűjtés és kalkulációk segítségével a növények költség-haszon elemzését végeztem el. Meghatároztam a teljes gazdaságban előállított nettó jövedelmet, illetve következtetéseket vontam le a termelés gazdaságosságával kapcsolatban. A tervezés pontatlanságainak elkerülése érdekében érzékenységvizsgálatokat is végeztem. Hogy megfelelő számadatokkal és érvekkel tudjam alátámasztani a gazdaság gépparkjának fejlesztésre vonatkozó döntési alternatívákat, beruházás-gazdaságossági elemzést végeztem a megvásárolni kívánt termelőeszközök megtérülésére vonatkozóan.
Leírás
Kulcsszavak
költség-haszon elemzés, beruházás, gazdaságosság, megtérülés, jövedelmezőség, szántóföld, növénytermesztés, ökonómia
Forrás