A hazai autóipar földrajzának vizsgálata, különös tekintettel az alföldi beszállítókra

Dátum
Szerzők
Szaniszló, Zsófia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban a hazai autóipar megjelenését, térbeliségét vizsgáltam, az Alföldre fókuszálva.
Leírás
Kulcsszavak
autóipar, autóipari beszállítók, járműgyártás
Forrás