Fesztiválkultúra a mai magyar fiatalok körében

Dátum
2010-05-08T17:08:36Z
Szerzők
Buzinkay, Nóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájául a fesztiválok világát (azon belül is a könnyűzenei fesztiválokat) választottam, mert mára ezen rendezvények térnyerése világjelenséggé vált, és egyre több fiatalt vonzanak. A mai fesztiválok már nem pusztán csak zenei koncertek összességei, hanem ezeken túl egyfajta közösségi élményt is biztosítanak. Dolgozatom első részében megpróbáltam felvázolni a fesztiválok elterjedésének elméleti hátterét: ennek egyik legfontosabb eleme az ifjúságot érintő változások voltak, melyek során ifjúsági korszakváltás zajlott le Nyugat-Európában, majd kis késéssel Kelet-Európában is. A korszakváltás jele, hogy csökken a hagyományos szocializációs színterek hatása, a fiatalok egyre hamarabb kezdenek önállóan szórakozni, egyre hamarabbra tehető a szexualitás, valamint az alkohol-és drogfogyasztás elterjedése körükben, azonban a családalapítás és munkavállalás egyre későbbre tolódik. Dolgozatomban az ifjúság áttekintésével párhuzamosan megpróbáltam bemutatni röviden a külföldi és hazai fesztiválok kialakulását, fejlődését, valamint a legfontosabb hazai kutatásokat. Empirikus kutatásom témájául a Hegyalja Fesztivált választottam – melyen résztvevő megfigyelést végeztem, és interjúkat készítettem -, valamint kérdőíves vizsgálatot folytattam a nyírbátori Azfeszt fesztiválon is. Vizsgálódásaim tárgyát képezték a fesztiválozók motivációi, az alkohol-és drogfogyasztáshoz való viszonyuk, a fesztiválozó életforma elemei, valamint a különböző stílusokhoz való viszonyuk. Kutatásaim során az derült ki, hogy a fiatalok leginkább a hangulat és a társaság miatt járnak fesztiválozni. Egy fesztivál elmaradhatatlan eleme többek között a sátor, a sör, a koncertek, a jó társaság, a felhőtlen hangulat és a közösségi élmény. Az interjúk és a megfigyelések alapján a fesztiválozó közönség nem előítéletes a különböző stílusokkal szemben, toleránsan viselkedik. Vizsgálódásaim során megkíséreltem a fesztiválozókat különböző csoportokba sorolni, és így három kategóriát alakítottam ki. Kutatásom folytatására számos lehetőséget látok: idén is tervezem, hogy részt veszek a Hegyalja Fesztiválon, valamint igyekszem minél több fesztiválra eljutni, hogy feltérképezhessem a magyar fesztiválok általános jellemzőit, valamint a különböző rendezvények közötti eltéréseket.
Leírás
Kulcsszavak
fesztivál, fiatalok
Forrás