A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését követő talajvízminőség-változások vizsgálata egy kelet-magyarországi település példáján

Dátum
Szerzők
Mester, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Doktori értekezésünkben egy alföldi középtelepülés, Báránd példáján vizsgáltuk a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének a talajvíz minőségére gyakorolt hatását, értékeltük a vízminőségben bekövetkező változásokat. A településen 2011 óta végzünk rendszeres vízminőség vizsgálatokat, melyek a település csatorna-hálózatának 2014-ben történő kiépítését követően is folytatódtak, jelenleg is zajlanak. Az egy évtizede zajló talajvízmonitoring pedig lehetőséget biztosít egy komplex, összehasonlító kutatás elvégzésére, mely nem csupán fontos hozzáadott értéket képviselhet a hazai és nemzetközi szakirodalomban egyaránt, hanem gazdasági jelentőséggel is bír. In this doctoral thesis, the impact of the construction of the sewerage network on groundwater quality was studied on the example of Báránd a middle-sized settlement in the Great Hungarian Plain and changes in water quality were assessed. Regular water quality tests have been carried out in the village since 2011, which have continued after the construction of the sewerage network municipality in 2014 and are still ongoing. And groundwater monitoring, which has been going on for a decade, provides an opportunity to carry out a complex, comparative research that can not only bring important value added for both domestic and international literature, but also has economic importance.
Leírás
Kulcsszavak
talajvíz, szennyvíz, talajvíz szennyezettség, tisztulási folyamat, groundwater, wastewater, groundwater contamination, purification process
Forrás