Opportunities and preconditions of foreign language-taught study programs With a special focus on small Hungarian colleges Az idegen nyelvű képzések lehetőségei és feltételei A kis vidéki főiskolák szempontjainak figyelembevételével

Dátum
Szerzők
Kacsirek, László
Neulinger, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
In many countries of the world and also in Hungary many higher education institutions develop international – mainly English-taught – study programmes. Such programmes offer many benefits for the institutions and their management, their faculty, their students and their administrative staff. One is a stable and increasing income that improves the HEI’s financial stability, the stability of the institution itself and the security of jobs. Many of the benefits origin frominternationalisation. Standards and requirements are high on the international education market, the HIEs have to develop a premium education. This requires an adequate organisational framework, high-quality infrastructure and all participants must be trained. Meeting the challenge offers development opportunities and ensures high quality for all participants. Small countryside colleges in Hungary cannot increase the number of their students domestically, the only way out is international education. 
Magyarországon és külföldön egyaránt egyre több felsőoktatási intézmény indít idegen – főképp angol – nyelvű képzést. Ez előnyös az intézmény és menedzsmentje, oktatói, hallgatói és adminisztratív dolgozói számára. Stabil és növekvő bevételt eredményezhet, ami növeli a pénzügy stabilitását és növeli az intézmény, így a munkahely biztonságát is. Az anyagi előnyökön túl a legnagyobb előny a képzés nemzetközi jellegéből fakad. Az intézmény és polgárai nemzetköziesednek, s a szigorú feltételek kifejlesztése és biztosítása valamennyiük számára fejlődési lehetőséget és magasabb minőséget eredményez. Anemzetközi piacon a követelmények magasak, prémium terméket kell kifejleszteni. Ehhez meg kell teremteni a szervezeti kereteket, az infrastrukturális feltételeket és valamennyi résztvevő munkatársat képzésben kell részesíteni. A kis vidéki főiskolák hallgatói létszáma számos ok folytán a hazai piacon nembővíthető, egyetlen kiút a nemzetközi hallgatók képzése.
Kulcsszavak
English-taught programmes, premium education, internationalisation, idegen nyelvű képzés, prémium oktatás, nemzetköziesedés
Forrás
Gyűjtemények