Vallási orientáció a nyíregyházi Hit Gyülekezete tagjainál

Dátum
2013-05-09T11:20:48Z
Szerzők
Kiss, Csaba
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom fókuszában egy Amerikában használatos, a vallásosság mérésére szolgáló skála tesztelése állt, melyet Allport W. Gordon dolgozott ki az ötvenes évek környékén. A kutatásom során egy egyházhoz tartozás szerinti homogén mintán (a nyíregyházi Hit Gyülekezetének tagjain) próbáltam tesztelni a korfüggetlen I/E skála működését. A kérdőívre sajnos nem érkezett érdemben elemezhető mennyiségű válasz, de a kicsi minta ellenére, ugyan kicsi hibákkal, de az intrinzik dimenziót körvonalazni tudta a mérőeszköz, a többi három dimenzió létét viszont sem sikerült kimutatnom (ami nem feltétlenül a mérőeszköz hibája). Továbbá öt, 10-20 éve a Hit Gyülekezethez tartozó emberrel készítettem interjút a kvantitatív kutatásom kiegészítése céljából. A skála működésének jobban való megismerése volt a célom. A skála estleges működésbéli hibáira az interjúkból rá tudtam mutatni, hiszen az értelmezési gondok nem függenek a belső-külső orientációtól. Komolyabb megállapításokat nem tehettem a mérőeszköz működésére vonatkozólag, de tekintetbe véve a skála európai és hazai szereplését, nem javasoltam a mérőeszköz újragondolás nélküli használatát.
Leírás
Kulcsszavak
Allport W. Gordon, vallási orientáció
Forrás