Hydrological Characteristi cs of Tisza Valley, the Hydrodynamic Modeling of River Tisza-völgy hidrológiai sajátosságai, a folyó hidrodinamikai modellezése

Dátum
Szerzők
Kovács, Sándor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
Conveyance capability has changed signifi cantly in the last decades of the Tisza River. As a result of human interventi ons and natural changes of the river bed the elevati ons and durability of fl oods are conti nuously growing. Increasingly higher fl oods are more and more threatening the sett lements of the region, agricultural areas and people’s livelihood. Hydrology and hydrodynamic modeling play an important role in avoiding fl ood damage as well as in thesolutions to mitigate the destructi on. 
Az utóbbi évti zedekben a Tisza vízlevezető képessége lényeges megváltozott . Az emberi beavatkozások, a természeti változások hatására az árvizek magassága és tartóssága folyamatosan növekszik. A folyó egyre magasabb szinten levonuló árvizei mind jobban veszélyezteti k a térség településeit, mezőgazdasági területeit, az emberek megélhetését. Az árvizek kártételeinek elkerülését, illetve mérséklését elősegítő megoldások kutatásában jelentős szerepe van a folyó vízrendszerének hidrológiai, hidrodinamikai modellezésének.
Kulcsszavak
the increase of flood peaks, durability of flood waves, high water conveyance lane, floodplain arrangement, retenti on reservoir, hydrology, hydrodynamic modeling, árvízcsúcsok növekedése, árhullám tartóssága, nagyvízi levezető sáv, hullámtér rendezése, árapasztó tározók, hidrológiai, hidrodinamikai modellezés
Forrás
Gyűjtemények