A zenei nevelés hatása a 0-3 éves korú gyermekek fejlődésére

Dátum
Szerzők
Csigai, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A zenei nevelés hatása a 0-3 éves korú gyermekek fejlődésére című témakört vizsgáltam a dolgozatomban. A legfontosabb számomra, hogy az otthon lévő édesanyák/édesapák mennyire tartják fontos szempontnak a zenei nevelést, mit tesznek érte, illetve a bölcsődébe járó gyermekek szülei milyen mértékben látnak fejlődést a gyermek személyiségében, fejlődésében. Ebben a gyermeki életkorban meghatározó szempont, hogy milyen zenei fejlesztések, illetve milyen környezeti hatások, ingerek érik a gyermeket a mindennapokban. Ez időszak a legmeghatározóbb a gyermek életében, hiszen ilyenkor ismerkedik meg tágabb környezetével. Ezzel a fejlettségi szinttel és készséggel kerül be egy másik szocializációs közösségbe. Célom, a szülők szempontjából rávilágítsak arra, hogy mennyire fontos a zenei nevelés, a gyermekek fejlődésére nézve, illetve a későbbiekben milyen jelentős előnyökre tesz szert a gyermek, ha megfelelő zenei nevelésben részesül.
Leírás
Kulcsszavak
bölcsőde, zenei nevelés, zenei képességek fejlődése
Forrás