A vezető tisztségviselő kártérítési felelőssége a munkajogi és a polgári jogi kártérítési felelősség alapulvételével

Dátum
Szerzők
Nagy, Róbert
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A 2010. óta zajló jelentős kodifikációs munkálatok természetesen a magánjog két nagy területét a munkajogot illetve a polgári jogot sem kerülték el. A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénnyel, majd pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel létrehozott két új kódex bizonyos kérdésekben gyökeresen új szabályozást hozott az előző törvénykönyvekhez képest, így természetes, hogy alkalmazásuk során új eddig még nem ismert problémák merülnek fel vagy esetleg régebbi viták újulnak meg. Ezen problémák egyikét, mégpedig a polgári jog, munkajog, és társasági jog metszetében található vezető tisztségviselőre vonatkozó kártérítési felelősséget fogom dolgozatomban elemezni. A konkrét témakör megértéséhez mindenféleképpen szükséges felvázolni a releváns jelenlegi szabályozás rendszerét, a vezető tisztségviselő jogállásával kapcsolatos elképzeléseket, a két törvény felelősségi rendszereinek a különbségeit, e különbségekhez kapcsolódó egyéb következményeket, valamint a kódexek között fennálló ellentét feloldásának lehetséges megoldásait. A probléma részletes ismertetését követően dolgozatomban az előbb felsorolt pontokra fogok kitérni. A teljesség kedvéért néhány mondat erejéig írok a vezető tisztségviselő deliktuális felelősségéről is. Ezt követően pedig az esszét véleményemmel és a levont következtetésekkel zárom.
Leírás
Kulcsszavak
vezetőtisztségviselő, kártérítés, polgári jog
Forrás