Vidékfejlesztés a Tokaji és Szerencsi kistérségben 2007-től napjainkig

Dátum
2010-06-03T08:36:35Z
Szerzők
Dóka, János
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A LEADER az Európai Unió legsikeresebb vidékfejlesztési Programja. A D. Z. Nektár LEADER működési területe 3 kistérségből áll össze, ide tartozik a Szerencsi kistérség minden települése Szerencset leszámítva, az Abaúj-Hegyközi kistérségből Baskó és Sima, továbbá a Tokaji kistérség minden települése. A térség hazánk leghátrányosabb helyzetű területeihez tartozik, amelynek a legfőbb okai a következők: - a térség alacsony iparosodottságú, erősségeket elsősorban a helyi mezőgazdasági terményekre építő feldolgozóipar mentén tud fölmutatni; - súlyos gyengeség az üzleti szolgáltatások és infrastruktúra alacsony volumene; - a népesség iskolai végzettsége országos átlag alatti; - az életminőséget befolyásoló társadalmi-szociális környezet is számos negatív elemmel rendelkezik (pl. a fontosabb intézményekkel való ellátottság kiegyenlítetlen). És a sort sajnos még lehetne folytatni. Azonban van kiút, amit jelenthet az EU-s támogatási források megjelenése, amelyekből a kapcsolódó mezőgazdasági, vidékfejlesztési idegenforgalmi és infrastrukturális fejlesztések is finanszírozhatóak. További fontos lehetőség a világörökségi helyszínek és a borkultúra, borturizmus felértékelődése, amihez nagyban hozzájárulhatnak a pályázati források is. A bor vonzereje mellett számos más idegenforgalmi erősséggel is bír a Dél-Zempléni térség: gazdag természeti értékekben, hiszen a morotvák, csatornák állat- és madárvilága nemzetközileg is védett, minden település rendelkezik érdekes látnivalókkal, és most is folyik jelentősebb kapacitással bíró létesítmények (szállodák, rendezvényközpontok) kialakítása a térségben. Kiemelt vonzerővel bírnak továbbá a folyók. A turisztikai erősségekhez kapcsolódó lehetőségek egyike a pályázati lehetőségek megjelenése. Ugyanakkor a versenyképesség elvesztésének veszélye is fenn forog, különös tekintettel a szálláshely-kapacitás alacsony mértékére, a szálláshelyek koncentrációjára. Azonban nem csak a turizmus képes a térség gazdasági-társadalmi-kulturális viszonyain javítani, az EU-csatlakozásunk új lehetőségeket teremtett a társadalom széles spektrumának, és jelentős szerephez juthatnak a térség civil szerveződései is, akik rendkívül fontos munkát végeznek, azonban anyagi lehetőségeik erősen korlátozottak. Látva a pályázók aktivitását és a folyamatosan felmerülő új igényeket, bízhatunk abban, hogy ezek a jelenleg elmaradott térségek egyszer elérhetnek egy olyan fejlettségi szintet, ahol minden egyes társadalmi réteg megtalálja a létezéséhez szükséges megfelelő minőségű és mennyiségű feltételt.
Leírás
Kulcsszavak
vidékfejlesztés, . Nemzeti Fejlesztési Terv, uniós támogatások
Forrás