Digitalizáció és értékalapú szemlélet a marketingben a hazai KKV szektor vonatkozásában

Dátum
Szerzők
Menzel, Jane
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kutatásom célja több komplex kérdés megválaszolása: 1. Milyen hatással van a koronavírus járvány a KKV szektorra? 2. Mennyire ismerik, használják és tartják fontosnak a digitális marketinget a hazai KKV szektor szereplői? 3. Fontos-e a digitális marketing tevékenység 2021-ben egy KKV kategóriába sorolható vállalkozás esetén?Két hipotézist is meghatároztam a komplex kutatási kérdéseim mellett. Első hipotézisem, hogy a digitális marketing és azon belül az értékalapú szemlélet a KKV szektor vállalkozásainak a marketing gyakorlatába való ültetése bizonyosan elősegíti az adott vállalkozások növekedését, illetve bizonyos esetekben túlélésük záloga is lehet. Második hipotézisem, hogy a magyar KKV szektor hozzáállása a digitális marketinghez inkább bizalmatlan, illetve nem ismeri el ennek fontosságát eléggé. Diplomadolgozatomban végeztem primer és szekunder kutatást is. A szekunder kutatásom részét egy netnográfiai elemzés, egy szakértői interjú, illetve két kérdőív képezik.
Leírás
Kulcsszavak
digitális marketing, inbound marketing, értékalapú szemlélet, hazai KKV szektor, marketing
Forrás