Overview of the Appearance of Management Information Systems In Hungarian Higher Education through the Example of the University of Debrecen Áttekintés a vezetői információs rendszerek magyar felsőoktatásban való megjelenéséről a Debreceni Egyetem példáján keresztül

Dátum
Szerzők
Vincze, Szilvia
Gebei, Tímea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
In recent years, the ever-decreasing number of students in Hungarian higher education has created a serious competition between institutions, in which not only national but also foreign universities prove to be competitive. In order for national institutions to be able to compete adequately in this competition, managers need to be provided with well-structured, up-to-date information that can support decision-making. The management information system, which successfully adapted at the University of Debrecen, has been in operation for years and provides significant support in data reporting and ad hoc reporting, but there are still many opportunities for advancement. The study draws attention to the importance of management information systems through the example of the University of Debrecen.
Az elmúlt években a magyar felsőoktatásban az egyre csökkenő hallgatói létszám komoly versenyhelyzetet teremtett az intézmények között, amelyben már nemcsak a hazai, hanem a külföldi egyetemek is versenytársnak bizonyulnak. Ahhoz, hogy a hazai intézmények ebben a versenyben megfelelő mértékben helyt tudjanak állni, a vezetőket olyan megfelelően strukturált, naprakész információval szükséges ellátni, amelyek képesek támogatni a döntéshozatalt. A Debreceni Egyetemen sikeresen adaptált vezetői információs rendszer évek óta működik és az adatszolgáltatásokban, ad hoc jelentésekben jelentős támogatást nyújt, azonban még sok területen van előre lépési lehetőség. A tanulmány a Debreceni Egyetem példáján keresztül a vezetői információs rendszerek fontosságára hívja fel a figyelmet.
Kulcsszavak
Forrás