A jogosulatlan titkos információgyűjtés és adatszerzés bűncselekménye

Dátum
2011-03-21T08:35:48Z
Szerzők
Duró, Edit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat a Büntető Törvénykönyvben pönalizált jogosulatlan titkos információgyűjtés bűncselekményének elemzéséről, és az azzal kapcsolatos bírói gyakorlatról szól. A titkos eszközök és módszerek alkalmazásának elvi megalapozottságának elemzését követően tér ki a dolgozat a tételes jogszabályok elemzésére, és magára a Büntető Törvénykönyvben szabályozott bűncselekményre, majd a bűncselekményhez kapcsolódó kriminalisztikai kitérést követően a bírói gyakorlatban felvetett kérdéseket és problémákat mutatja be a dolgozat, az azokra adott válaszokkal együtt.
Leírás
Kulcsszavak
titkos
Forrás