A tanú és szakértő, mint bizonyítási eszköz

Dátum
Szerzők
Szakál, Dorka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájául a tanú és szakértő szerepének bemutatását választottam a polgári peres eljárások során. Ahogy a címben is olvasható, a peres eljárások ezen szereplőit, mint bizonyítási eszközt kívánom bemutatni. A bizonyítási szakasz számomra a legérdekesebb, legtöbb információt hozó része az eljárásoknak. Lehetőség adódik új, a szereplők számára eddig nem ismert tények feltárása, amely bizonyító erejű lehet a felek számára. Véleményem szerint elsősorban a tanú és az igazságügyi szakértő az, aki segítségével és véleményével döntően befolyásolhatja a peres eljárás végkimenetelét. Mind a tanúvallomás, mind a szakvélemény eddig nem ismert tényeket, adatokat tárhat a bíróság elé amely segíti a bíró munkáját a megfelelő ítélet meghozatalában. Diplomamunkámban számos forrást használtam, amely közül a legalapvetőbb a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) amely szabályai szerint zajlik minden polgári peres eljárás. Az igazságügyi szakértő tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvényt továbbá az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet adta munkám alapját. Forrásként felhasználtam továbbá számos internetes portál anyagát, könyvet, interjút amellyel próbáltam színesebbé tenni szakdolgozatomat.
Leírás
Kulcsszavak
tanú, szakértő, bizonyítás
Forrás