Oktatási-nevelési intézmények fejlesztésének támogatása a Regionális Operatív Program keretében

Dátum
2010-03-26T08:40:49Z
Szerzők
Deákné Iklódi, Szilvia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az oktatási-nevelési intézmények támogatását mutatom be az Észak-alföldi régióban az ÉAOP-2007-4.1.1./2F kódszámú pályázati kiírás keretében. A mai világban létfontosságú egy szervezet számára, legyen az akár vállalkozás vagy önkormányzat, hogy ezeket a támogatási lehetőségeket kihasználja, hiszen az oly aktuális gazdasági válságból adódóan is, nehéz forráshoz jutniuk. Magyarországon néhány éve jó pár óvodát és bölcsődét zártak be és több általános, illetve középfokú iskolát vontak össze finanszírozási gondok és a gyermeklétszám csökkenése miatt. Mára ezek a sok helyen több tízéves intézmények jelentősen elavultak, valamint a növekvő gyermeklétszám miatt bővítést és a hátrányos helyzetű gyerekek speciális igényeinek kielégítését igénylik. A Regionális Operatív Program általam bemutatott pályázati kiírása ezen problémák megoldására nyújtott lehetőséget a pályázó önkormányzatoknak.A diplomamunka készítése során két kérdésre keresem a választ, az egyik, hogy miért van szükség az oktatási-nevelési intézmények regionális szintű támogatására, a másik pedig, hogy hatékony-e a kétfordulós pályáztatási eljárás. A dolgozatom három nagy részre oszlik. Az elsőben bemutatom az Európai Unió regionális politikáját, annak megvalósulását Magyarországon, valamint a támogatások mögötti közgazdaság teóriákat. A második részben a Regionális Operatív Programról ejtek pár szót általánosságban; majd az Észak-alföldi régió főbb jellemzőit írom le, melyet az azt követően prezentált Észak-Alföldi Operatív Program bemutatásához tartok fontosnak. Továbbá az oktatási rendszer rövid áttekintése után, részletesen kifejtem az ÉAOP-2007-4.1.1/2F kódszámú pályázati programot, annak céljait, igénybevételének eredményeit. A harmadik részben pedig az előbbi két részből levont tanulságokat, következtetéseket és az általam jónak vélt javaslatokat részletezem.
Leírás
Kulcsszavak
regionális politika, oktatási intézmények
Forrás