Google alkalmazás integrálása

Dátum
Szerzők
Lovas, Levente Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban ismertetem azt a tevékenységet, amelyet a Méliusz Juhász Péter Könyvtárnál végeztem 2014 októbere és 2015 márciusa között. Az intézménynél végzett munkámnak kettős funkciója volt. Elsősorban a könyvtár belső kommunikációjának fejlesztése volt a cél – a Google Naptár alkalmazás szervezeti integrálásában közreműködtem. Dolgozatom elején külön fejezetben részletezem a megbízás körülményeit és az elérni kívánt célokat. Ezt követően ismertetem azt a kérdőíves kutatást, melynek segítségével felmértem az intézmény munkatársainak kompetenciáit és véleményét a bevezetni kívánt változtatásokról. Az integrálást bevezető próbaidőszakról szóló fejezetben a könyvtár két középvezetőjével készített interjú összefoglalása illetve az alkalmazás használatához fűződő tapasztalatok és javaslatok olvashatók. A gyakorlati tevékenységemet lezáró, a megbízónak tartott szóbeli beszámolók tartalmát foglalja össze a negyedik fejezet. A Méliusz Juhász Péter Könyvtárnál szerzett tapasztalataimat szakirodalmak alapján elemzem az ötödik fejezetben. Itt érvényesül az általam végzett tevékenység második funkciója: külső szakemberként az intézmény belső kapcsolatainak átvilágítása és kommunikációs tanácsadás a megbízónak. Dolgozatom ezen részében olvashatóak az adott szervezet fejlesztésére tett javaslataim, melyekkel kapcsolatban fontosnak tartom kiemelni, hogy ezeket szervezetelméleti és kommunikációelméleti tényekre alapoztam.
Leírás
Kulcsszavak
integráció, változásmenedzsment, kommunikációmenedzsment, vezetéselmélet, szervezetelmélet, belső kommunikáció, szervezetfejlesztés
Forrás