Emberölés minősített esetei és privilegizált esete

Dátum
2011-03-03T12:22:00Z
Szerzők
Baumgartner, Melinda
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban először a büntetőjog kialakulásának, valamint fejlődésének történetét vázolom, a történelmileg fontosabb jogszabályokkal. A következő fejezet az emberölés tényállásának tartalmi elemeit fejtegeti, különös tekintettel az emberölés jogi tárgyára, elkövetési magatartására, a szándékos emberölés bűntettének alanyára, a különböző részesi magatartásokra, a szándékra, előkészületre és kísérletre egyaránt. A harmadik nagy egység az emberölés tényállásának minősített eseteit tárgyalja, majd ezt követően vázolja a dolgozat a privilegizált esetet és azt az esetet, amely 2003.-ig enyhébben büntetendő volt, az újszülött megölésének tényállását. Szakdolgozatomban említést teszek a jogos védelem és a gondatlan emberölés témaköreiről, s vizsgálódási körömbe vonom a személyiség és a bűnözés oksági összefüggéseit, majd az emberölés nyomozásának egyes lépéseit. A továbbiakban jogesetek elemzésével próbálom szemléltetni az egyes minősített eseteket. A dolgozat záró gondolatok vázolásával és végkövetkeztetések levonásával zárul.
Leírás
Kulcsszavak
emberölés, minősített esetek
Forrás