Szerves oldószeres dinamika alapú ECD módszer fejlesztése és tesztelése szintetikus és természetes származékokon

Dátum
Szerzők
Rimóczi, Aliz
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatomban egy explicit oldószermodellt felhasználó molekuladinamika alapú TDDFT-ECD módszert tesztelek négy - témavezetőm által már korábban vizsgált - kis flexibilitású molekulán, melyeknél a normál megközelítéssel kapott eredmények nem mutattak megfelelő egyezést a kísérleti adatokkal. A dolgozatomban áttekintésre kerül a cirkuláris dikroizmus fizikai és kémiai alapjai, alkalmazásai továbbá a számításokhoz elengedhetetlen elméleti kémiai háttér.
Leírás
Kulcsszavak
ECD, TDDFT-ECD, molekuladinamika, explicit oldószermodell
Forrás