Önkéntes munkavállalást támogató alkalmazás fejlesztése Java platformon

Dátum
Szerzők
Kövér, Gergely István
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat egy saját ötlet megvalósítását írja le, amelynek alapját a középiskolások kötelező közösségi szolgálata jelentette. A dolgozatban kifejtésre kerül az ötlet, valamint a mögötte álló üzleti modell. Továbbá bemutatja az alkalmazás fejlesztésének lépéseit a tervezéstől a végtermékig. A dolgozat külön kitér a fejlesztéshez alkalmazott módszertanra, és a felhasznált technológiákra. Bemutatja az alkalmazás architektúráját, illetve komponenseit, amelyek egy Spring Boot keretrendszerre épülő szerver, és az erre támaszkodó Android kliens. Részletezi a szerver oldali technológiák működését és felhasználását, illetve bemutatja az üzleti logikát, majd kitér az erre épülő Android alkalmazás megvalósítására. Az Android alkalmazással kapcsolatban bemutat néhány tervezési mintát, illetve olyan programozási technikákat, amelyekkel jó minőségű forráskódot lehet írni. Végül bemutatja az alkalmazásban használt Material Design elemeket.
Leírás
Kulcsszavak
spring, android, közösségi munka
Forrás