A működőtőke-áramlás elméleti megközelítései és Németország működőtőke-kapcsolatai

Dátum
2007-07-12T10:12:17Z
Szerzők
Veszprémi, Andrea Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat elején működőtőke fogalmának magyarázata, típusai, valamint ezzel kapcsolatos elméletek találhatóak. Megismertetem az FDI áramlásának fontos szereplőit, a transznacionális vállalatokat. Ezeken kívül itt kapott helyet a közvetlen külföldi befektetések fő motivációi, valamint az, hogy egy ország vagy régió hogyan képes hatni a beruházókra, milyen eszközökkel tudja vonzóvá tenni magát a külföldi tőke számára. A következő részek már nem elméleti jellegűek. A nagyobb egységtől a kisebb felé haladva először a világban lévő FDI állomány valamint az közvetlen tőkeáramlás jellemzőiről, tendenciájáról van szó, megemlítve a kezdeteket és részletezve a jelenlegi helyzetet. A következő fejezetben az Európai Uniót vizsgálom közvetlen külföldi tőke szempontjából, végül pedig Németország működőtőke kapcsolatairól: mind a német FDI-ról külföldön, mind az országba áramló közvetlen külföldi tőkéről esik szó.
Leírás
Kulcsszavak
működőtőke, elméletek, Németország, transznacionális társaságok, Európai Unió
Forrás