1-C-szubsztituált 2-jódglikálok Heck típusú kapcsolási reakciójának tanulmányozása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásunk során a 2-jód-1-C-szubsztituált glikálok Pd-katalizált Heck kapcsolási reakcióját tanulmányoztuk. Munkám során előálítottuk a kapcsoláshoz szükséges jódglikálokat a megfelelő telítetlen származékból kiindulva. A Heck reakció optimalizálása közben kísérleteket végeztünk a katalizátor, a ligandum, a bázis és az oldószer cseréjével.

Leírás
Kulcsszavak
Heck kapcsolás, Glikálok, Pd-katalízis, jódglikálok
Forrás