Gyermekvédelem megvalósulása egy halmozottan hátrányos helyzetű település óvodájában

Dátum
Szerzők
Kondor, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája a gyermekvédelem. Első fejezet a törvényi szabályozást, gyermeki jogokat és kötelességeket tartalmazza. Második részben a koragyermekkori fejlődés fontosságát tanulmányozom a gyermekek hátránycsökkentése, esélyegyenlőségének biztosítása okán. Következő fejezet a Szakolyi Micimackó Óvoda dokumentumainak gyermekvédelmi vonatkozását foglalja össze. Dolgozatom utolsó részében részletezem a hátránycsökkentést célzó, sikeresen elnyert pályázatokat, illetve az intézményen belül megvalósításra kerülő projektnapokat, heteket.
Leírás
Kulcsszavak
gyermekvédelem, óvodai nevelés, Szakoly
Forrás