Survey of the Dynamic Modeling Methods of Light Vehicles Személygépjárművek dinamikai modellezési eljárásainak áttekintése

Dátum
Szerzők
Deák, Krisztián
Hajdu, Sándor
Szántó, András
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
Vehicle dynamics models can be classified into two groups based on the model simplification. There are simplified models based on neglections, these models do not contain all body directions: longitudinal, lateral and vertical directions. There are several reasons for the simplification: control, estimation and analysis methods can be used only with simplified models, or another reason is the computational cost. Apart from simplified models, there are detailed/truth vehicle dynamics models which aim is to provide a virtual plant of the real vehicle for virtual prototype-based development. In this paper, some simplified vehicle models are presented, after a short introduction.
A járműdinamikai modellek a modell egyszerűsítése alapján két csoportra oszthatók. Vannak egyszerűsített modellek, amelyek során elhanyagolásokkal élünk: ezek jellemzően a hossz-, oldal- és függőleges irányok közül nem tartalmazzák az összes irányt. Az egyszerűsített modellekre több ok miatt is szükség lehet: vannak szabályozási, becslési, valamint analízis módszerek, amelyek csak egyszerűsített modellek alapján alkalmazhatók, valamint a számítási idő miatt is szükség lehet egyszerűsítésre. Az egyszerűsített modellek mellett léteznek valós modellek, amelyek célja egy virtuális plant biztosítása a valós járműről, virtual prototyping alapú fejlesztésekhez. Ebben a cikkben egy rövid bevezetés után néhány egyszerűsített járműmodell kerül bemutatásra.
Kulcsszavak
vehicle dynamics, simplified models, detailed/truth models, vehicle dynamics, simplified models, detailed/truth models, járműdinamika, egyszerűsített modellek, valós modellek
Forrás