A tisztességes eljáráshoz való jog és az egyes büntetőeljárási jogorvoslatok hatékonysága az Emberi Jogok Európai Bírósága esetjoga tükrében

Dátum
Szerzők
Süvöltős, Zsuzsa
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A tisztességes eljáráshoz való jog a nemzetközi egyezmények által is rögzített és kiemelten kezelt alapvető jog. Az EJEE 6. Cikke biztosítja a tisztességes eljáráshoz való jogot a polgári és büntető perekben. Az elv a büntetőeljárások sarkköve, minden alapvető büntetőeljárási elv, garancia ebből a követelményből eredeztethető. A témakör többféle aspektusból közelíthető meg, lényegi kérdés, hogy hogyan érvényesül ezen alapjog a magyar jogszolgáltatási rendszerben. A dolgozat tárgya ezen alapelv elemzése és a büntetőeljárások elhúzódásának esetleges okai és következményei a hazai és európai uniós joggyakorlatban.
Leírás
Kulcsszavak
tisztességes eljárás, EJEB
Forrás