A pálinkagyártás üzemgazdasági elemzése

Dátum
Szerzők
Benyusz-Budaházy, Petra Virág
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A gyümölcsfeldolgozás lehetőségei közé tartozik a párlatkészítés. A dolgozatom témájának középpontjában a pálinka üzemgazdasági elemzése áll. Pálinkát kizárólag Magyarországon termesztett gyümölcsből lehet előállítani. Az elemzéseim során arra kerestem a választ, hogy jövedelmező-e pálinkafőző vállalkozást üzemeltetni. Különböző érzékenységvizsgálatok elvégzésével elemeztem, hogy a vállalkozás hogyan reagál a hatótényezők változása esetén.
Leírás
Kulcsszavak
pálinka, hungarikum, üzemgazdasági elemzés, gyümölcs
Forrás