A helyi önkormányzatok fejlődése Magyarországon

Dátum
2014-04-18T06:39:38Z
Szerzők
Kálló, Mónika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat 4 fő részből áll. Az első részben államalapításunktól, a 19. századi polgári önkormányzati rendszerén keresztül a tanácstörvények jelentős fordulatával bezárólag egy történelmi áttekintés, mely elvezet a második részben részletesen kifejtett rendszerváltás utáni önkormányzatiságig. A harmadik nagyobb egység az Alaptörvény önkormányzatokra, és azok szervezeteire gyakorolt változásokat mutatja be. A negyedik és egyben utolsó rész kitekintés az európai országok fejlődésének fő irányaira, valamint, hangsúlyt próbál fektetni az Európai Unió Magyar önkormányzatokra gyakorolt hatásainak bemutatására.
Leírás
Kulcsszavak
önkormányzatok, fejlődés
Forrás