Szervezeti kultúra vizsgálat a Baptista Tevékeny Szeretet Missziónál

Dátum
Szerzők
Erdős-Ratku, Renáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája a szervezeti kultúra. Tanulmányomban a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió szervezeti kultúráját vizsgálom terepkutatás, dolgozói kérdőív és szakértői interjú módszerekkel. Résztvevői megfigyelést alkalmazva tárom fel a szervezeti kultúra jellemzőit.A téma részemről és általánosságban is jelentős hangsúlyt kap a humán erőforrás funkciók között, a szervezetek, vállalatok életében viszont kevésbé figyelnek oda rá. Nincs szem előtt, nem tudatosítják, így a benne rejlő lehetőségek kihasználatlanok maradnak. A szervezeti kultúra viszont úgy vélem nagyon fontos szervezetalakító elem, nehéz definiálni, mégis tetten érhető a szervezet dolgozóinak mindennapi tevékenységében, alakítja a mindennapokat anélkül, hogy felismernék annak egyes elemeit, részeit.Vizsgálati szempontjaim elsősorban rendezvényekre, munkakörülményekre, belső és külső kapcsolatokra, dolgozói elégedettségre, vezetési modellekre koncentrálnak. Feltárom a környezettel való kapcsolat múltját és jelenlegi helyzetét, pozitív-negatív aspektusait annak meglétéről vagy azok hiányáról.
Leírás
Kulcsszavak
szervezeti kultúra, szervezeti magatartás, külső szervezeti kommunikáció, belső szervezeti kommunikáció
Forrás