Az óvodai befogadás folyamatának empirikus vizsgálata

Dátum
Szerzők
Kovács, Júlia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom középpontjában az óvodai befogadás témája áll, melynek célja az volt, hogy a gyermekek óvodai befogadásának folyamatát ismertessem, emellett kitérek a kötődési mintázatokra valamint a befogadás módszertani kérdéseire is. Azért esett erre a témára a választásom, mert úgy vélem, ez egy meghatározó folyamat, momentum a gyermekek, szülők és az óvodapedagógusok életében is. A leválás, anya-gyermek kapcsolat milyensége kontaktusban van a gyermek óvodai beilleszkedésével valamint szocializációjának alakulásával. Az óvodapedagógusok szempontjából azért jelentős, mert ez az időszak nagymértékben befolyásolja majd a gyermekkel való kapcsolatát, az óvodai életet. Leendő óvodapedagógusként foglalkoztatott milyen befogadási módszerek, stratégiák léteznek, amelyek a munkámban segítségül szolgálhatnak. Szakdolgozatom írása közben sok kérdés felmerült bennem, amelyek kérdőívemben megfogalmazásra kerültek. Célom az volt, hogy saját kutatásom segítségével elősegítsem a gyermekek óvodába történő beilleszkedését valamint azt, hogy az átmenet ne jelentsen problémát. Kérdőívemben figyelmet szenteltem arra, hogy a beilleszkedésre hogyan hat az, ha a gyermek az óvoda megkezdése előtt részesült bölcsődei nevelésben. A család az elsődleges nevelési szintér a gyermek életében, az óvoda pedig egy kiegészítő szereppel bír. Napjainkban a modernizáció hatásának köszönhetően a családok összetartásában nagy változások figyelhetők meg.
Leírás
Kulcsszavak
befogadás, kötődés, bölcsőde-óvoda átmenet
Forrás