A Application of mathematics in physics and chemistry in secondary school A matematika alkalmazása a középiskolai fizikában és a kémiában

Dátum
Szerzők
Kézi, Csaba
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
In the frame of the project EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult Program" a material was elaborated in which I summarize the most important applications of high school mathematics in physics and chemistry. It is important for the students to see that teaching mathematics is not self-serving but it can be applied in many problems in different natural sciences.
Az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult Program" projekt keretében kidolgozásra került egy olyan tananyag, amelyben összefoglalom a középiskolai matematika legfontosabb fizikai és kémiai alkalmazásait. Fontos, hogy a hallgatók lássák, hogy a matematika oktatása nem öncélú, hanem a különböző természettudományokban sok helyen alkalmazható.
Kulcsszavak
Forrás