A cornea dystrophiák immunológiai vizsgálatának módszertana

Dátum
2012-05-10T06:19:54Z
Szerzők
Tábori, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban bemutattam a cornea dystrophiás folyamatait a klinikus, és a biológiai tudományokban jártas kutató szemszögéből egyaránt. Az elváltozások csoportosításának két nagy területét (immunhisztokémiai és genetikai vizsgálatok)egy egy alfejezetben részleteztem. Ezután a Toll like receptorok bemuatatása és az ocularis immunitásban játszott szerepük következett. Majd végül a gyakorlati fejezetben leírtam a cornea mintákon végzett immunológiai vizsgálatok elméletét és gyakorlati lépéseit, eddigi eredményeinket összegeztem, és ezek alapján javaslatokat állítottam fel a jövőbeli kutatásokra vonatkozóan
Leírás
Kulcsszavak
cornea, immunológia
Forrás