A gyermekkor zenei nevelésének transzferhatásai a fejlődés folyamatában

Dátum
Szerzők
Ökrösné Nagy, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Jelen szakdolgozat témája, olyan kisgyermekes szülőhöz szól főként, ahol a gyermek kiemelt érdeklődést mutat a hangszeres zene iránt. A zene transzferhatásának vizsgálata jelen korban is aktuális és szükségszerű, hiszen egyre több olyan gyermek van, aki tanulási nehézséggel küzd. A hangszeres zene fejlesztő hatása egyaránt megmutatkozik a tehetséges gyermekek esetében és a nehézségekkel küzdő társaik körében is. A gyermekek életében a zene és a zene művelése tanulmányaikhoz is lendületet ad, amely szülői támogatás nélkül nem kivitelezhető. A szakirodalom feldolgozása során összegzésre került a történeti áttekintés. Megjelenik a dolgozatban a zenei nevelés alapelvei magyarországi viszonylatban, valamint a zenei fejlesztőkísérletek eredményei is bemutatásra kerülnek. A dolgozat tisztázza a transzferhatás fogalmát, típusait, jelentőségét az oktatásban. és zenei nevelés fontosságát a gyermek fejlődésének a folyamatában. A kutatást kérdőív kitöltésével segítették a megkérdezett szülők és óvodapedagógusok. A dolgozatban feldolgozásra kerültek a válaszok, így elolvasására ösztönöz.
Leírás
Kulcsszavak
transzferhatás, zenei nevelés
Forrás