A fővárosi, megyei kormányhivatalok feladat-és hatásköri rendszerének változása

Dátum
Szerzők
Papp, Eszter Mária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A közelmúlt és napjaink meghatározó eseménye a közigazgatás területi szintjén zajló integrálási folyamat, mely rövid időn belül, markáns változásokat idézett elő. Ebből kifolyólag aktuálisnak éreztem a fővárosi, megyei kormányhivatalok - 2010-es felállításukhoz képest történt - feladat-és hatásköreinek változásait vizsgálni. Dolgozatom első részében a strukturális változásokra helyeztem a hangsúlyt, hiszen ez jelentős befolyást gyakorol az adott szerv működésére, a feladatok belső elosztásra. Egy táblázatban igyekeztem szemléletesebbé tenni a bővülést illetve a belső átcsoportosításokat. A második nagyobb részben négy feladatcsoport kialakításával próbáltam részletesen feltárni a különböző feladatok lényegét, illetve ismertetni az esetleges változásokat. Törekedtem a középszintű kormányhivatalok sokszínűségének bemutatására, ugyanakkor a könnyebb átláthatóság érdekében az egyszerűsítésre is.
Leírás
Kulcsszavak
közigazgatás, kormányhivatal, feladat-és hatáskör
Forrás