Fásszárú energetikai növények alkalmazási lehetőségei bio- fűtőművekben

Dátum
2012-05-07T07:14:40Z
Szerzők
Tóth, József Barnabás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A folyamatosan emelkedő gázár, az egyre gyakoribbá váló energiapolitikai viták és az alacsony foglalkoztatottság idején, olyan beruházások felé nyílhat igény, melyek valamelyest stabilizálják a hazai energiaszektort, védelmezik a távhőszolgáltatást igénybevevő lakosságot annak bizonytalanságaitól, valamint új munkahelyeket teremthetnek a vidéken élő népesség számára. Nyíregyháza hazánk egyik legnagyobb népességgel bíró megyeszékhelye, ahol a lakosság egy igen jelentős része függ a városi fűtőerőműben előállított energiától, ezért stratégiailag érzékeny pontja lehet hazánknak. A környezetében lévő települések jelentős része a 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat alapján fejletlen kategóriába sorolható, ezért olyan beruházásokra lenne szükség a térségben, melyek növelnék a jelenlegi munkalehetőségek számát, valamint helyben tartanák a vidéki lakosságot. Az előző gondolatmenet alapján arra a kérdésre kezdtem keresni a választ, hogy a nyíregyházi fűtőerőmű számára gazdaságos beruházás lenne-e, ha a jelenlegi gázfelhasználású energiatermelését kiegészítené (esetleg teljesen ki váltaná) egy fás szárú biomasszát felhasználó energiatermelő egységgel. Ez ugyanis csökkenthetné az importfüggőséget, valamint közvetlen és közvetett módon munkahelyeket teremthetne a környező hátrányos helyzetű településeken. A tanulmány további szakaszában meghatároztam, hogy mennyi rövid vágásfordulójú, fás szárú energianövény aprítéka lenne képes fedezni a tüzelőanyag szükségletét, körülbelül mekkora mezőgazdasági területről és ez nyereséges lenne-e a fűtőmű számára. A bio-fűtőerőmű üzemeltetéséhez szükséges tüzelő alapanyag szállítás csak egy bizonyos körzeten belül gazdaságos, ezért térkép segítségével lehatároltam azt a területet, amely gazdasági és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével megfelel a potenciális piac igényeinek. Ez alapján kiválasztottam egy olyan település együttest, ami először is ideális távolságban van a feltételezett felvásárlóktól, másodszor pedig magas munkanélküliségi rátája miatt az itt élők igényelnének egy stabil jövedelemforrást. Kérdőíves vizsgálat segítségével feltártam, hogy mi lehet annak az oka, hogy rendkívül alacsony a fás szárú energiaültetvények aránya a vizsgált térségben, és mi lenne az a feltétel ami ezen növények előtérbe kerülését eredményezné. A dolgozatban megállapítottam, hogy mi gátolja az fűtőerőmű (illetve távhőszolgáltató) részéről egy fás szárú biomasszát felhasználó energiatermelő egység létrejöttét, valamint a termelők részéről milyen problémák akadályozzák a rövid vágásfordulójú, fás szárú energianövények előtérbe kerülését, és milyen megoldások alkalmazhatóak a problémákra.
Leírás
Kulcsszavak
biomassza, fűtés, távhő
Forrás