Kisgyermeket nevelő felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező dolgozó anyák helytállása a munkaerőpiacon és a családban

Dátum
Szerzők
Zatykó-Saadat, Ágota
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom a felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeket nevelő és dolgozó anyák munka és családi teendőik közötti helytállását mutatja be. Szakdolgozatomban arra kerestem a választ, hogy miként képes egy anya a gyermeknevelés és a munkahelyi teendők közötti harmónia megteremtésére. Hazánkban elterjedt a kétkeresős családmodell, a nők kettős terhet viselnek magukon, egyrészt teljesítenek a munkahelyükön, másrészt pedig a családban. Kitértem arra is, hogy a kisgyermeknevelés mellett milyen segítő és gátló tényezők kell szembenézniük a kisgyermekes anyáknak munkavégzés és a gyermeknevelés összehangolása során. Szakirodalmak és az általuk meglévő empirikus kutatásokat is felhasználva, rámutattam a kisgyermekes anyák munka és családon belüli nehézségeikre, hiányosságaikra. Szakdolgozatomban a felsőfokú végzettséggel rendelkező gyermeket nevelő és dolgozó anyákat vizsgáltam. Érdeklődésem arra irányult, hogy a felsőfokú végzetséggel rendelkező nők a kisgyermekük mellett mikor tértek és milyen okok mentén döntöttek a munkaerőpiacra való visszatéréshez. A saját empirikus kutatásomban tíz diplomás, dolgozó és kisgyermeket nevelő anyát kérdeztem meg, akik kisgyermekük két évének betöltése előtt már visszatértek a munkaerőpiacra. Saját empirikus kutatásomban kitértem a gyermekek nappali ellátást biztosító intézmények szükségességére, valamint arra is hogy az iskolai végzettség befolyásolja-e a párválasztást. Az általuk elmondottak alapján vontam le következtetéseket, hogy számukra milyen állami és nem állami tényezők segítenék, a munka és a család jobb egyensúlyának kialakításához és annak fenntartásához.
Leírás
Kulcsszavak
diplomás anyák, nők, család
Forrás