Rizs protein foszfatáz 2A B'' alegység expressziójára alkalmas vektorkonstrukciók készítése

Dátum
2010-12-06T09:34:42Z
Szerzők
Kállai, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A rizs protein foszfatáz 2A-t vizsgáltuk molekuláris biológiai módszerekkel. Célul tűztük ki a PP2A B'' alegységgel kölcsönható fehérjék tanulmányozását, ami lehetővé teszi a holoenzim szerkezetének vizsgálatát és eddig nem ismert szubsztrátjainak azonosítását. 1. A PP2A B'' alegység elleni antitest előállításához olyan vektorkonstrukciót kívántunk előállítani,amellyel Escherichia coliban a PP2A B'' hexahisztidin-fúziós fehérjeként termeltethető, és affinitáskromatográfiával egyszerűen tisztítható. 2. Olyan növényi expressziós vektorkonstrukciót akartunk létrehozni, amelynek segítségével rizsben legalább két tandem fúziós peptidszakasszal ellátott PP2A B'' expresszálható, és TAP módszerrel (tandem affinity purification) tisztítható a rekombináns PP2A B''-vel in vivo kölcsönható fehérjék komplexe.
Leírás
Kulcsszavak
PP2A, Gateway klónozás, Oryza sativa, fehérje expresszió
Forrás