Mentálhigiéné a tehetséggondozásban református tehetséggondozó általános iskolában

Dátum
Szerzők
Bobok, György Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom célja az iskolai mentálhigiéné és tehetséggondozás kérdéskörének tanulmányozása egy speciálisan egyházi iskolában, annak református értékrendje alapján. Az e témában található szakirodalmak vizsgálata után egy olyan, saját pedagógiai munkámban hasznosítható tudományt igyekeztem készíteni, mely összefoglalja számomra e terület elméleti tudományos kutatásait, mintegy katalógusszerűen összegezve a téma megkerülhetetlen szakértőinek alapvetéseit és a legfrissebb oktatási trendeket, kortárs hozzáértők megosztott tapasztalatait. Maga a téma kibontása pedig azt a hipotézisemet szolgálja alátámasztani, miszerint egy pedagógus akkor tud maximális hatékonysággal és eredményorientáltsággal a tehetséggondozásra fókuszálni, ha egész munkásságát áthatja a mentálhigiénés és esetemben a református szemlélet, ezzel válva hiteles modellé tanítványaim felé. Személyes érintettségem ismertetése után a tehetség fogalmi tisztázására térek ki. Miután a tehetségről értekezem, szűkítem a tehetséggondozás és nevelés kérdéskörét az általam ismert korosztályra. Részletesebben írok arról, miként jelenik meg a mentálhigiéné a tehetséggondozásban. A különböző témák kifejtéseinél, ahol relevánsnak ítéltem, a református szemléletmódot is ismertettem. Dolgozatom összegzéssel, illetve személyes reflexióval zárul.
Leírás
Kulcsszavak
tehetség, mentálhigiéne, református
Forrás