Szankciók változása 1989-től, különös tekintettel a szabadságvesztés büntetésre

Dátum
Szerzők
Nagy, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az 1990-es rendszerváltást követően a Büntető Törvénykönyvünkben történt változások áttekintésével és elemzése. A bűnözés mennyiségi és minőségi változására a büntető jogkövetkezményeken keresztül hogyan válaszoltak jogalkotóink. Dolgozatomban ezért egy rövid történelmi bevezetés után, sorra elemzem az egyes büntetések és intézkedések körében történt változásokat egészen a napjainkig hatályos kódex rendelkezéseivel bezáróan. Munkám során az egyes hatályba lépett módosító novelláknak a büntető jogkövetkezményekre gyakorolt jelentősebb hatását elemzem, egészen a 2013-ban hatályba lépett Btk-ig.
Leírás
Kulcsszavak
szankciók, rendszerváltás után
Forrás