Hidrogén és nátrium ionnal ionizált etilén-diamin-poli(propilén-glikol) tandem tömegspektrometriás vizsgálata

Dátum
2013-11-20T07:06:03Z
Szerzők
Somfalvi, Enikő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Hidrogén és nátrium ionokkal ionizálva tandem tömegspektrometriás vizsgálatokat végeztem az etilén-diamin-poli(propilén-glikol)molekulán. Meghatároztam a polidiszperzitást, és az ütközési energia molekulatömegtől való függését.
Leírás
Kulcsszavak
tömegspektrometria, ion
Forrás