A nemek közötti egyenlőség fejlődése és összefüggése a nemi erkölcs elleni bűncselekmények szabályozásával

Dátum
Szerzők
Zsíros, Klaudia Viktória
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények jogtörténetét és jelenleg hatályos szabályozását vizsgálom a nemek közötti egyenlőség fejlődésének szempontjából. Az ókortól kezdve a társadalmi berendezkedést és a nők jogainak fokozatos fejlődését, kiszélesedését egy olyan befolyásoló tényezőnek tartom, ami nem csak, hogy közvetlenül összefügg a büntető anyagi jogi változásokkal, a szexuális önrendelkezés, mint jogi tárgy kialakulásával, de szemléltetése ahhoz is szükséges, hogy jobban megértsük a jelenlegi szabályozást. Kiemelten foglalkozom a szexuális kényszerítés és a szexuális erőszak bűncselekmények tényállásainak elemzésével, kitérve az elkövetőre, a sértettre, az elkövetési magatartásra és módokra, és arra, hogy milyen elhatárolási problémákba ütközhetünk egy cselekmény elbírálása során. A szexuális önrendelkezés értelmezésével összefüggésben kitérek a szexuális visszaélés és a prostitúcióval kapcsolatos bűncselekmények szabályozására is. Dolgozatomban bemutatom még e bűncselekmények lehetséges és esetenként megvalósult jövőjét is az online lezajlott #MeToo mozgalom történésein, a svéd jogszabály módosítás (gondatlanságból elkövetett szexuális erőszak) és az Isztambuli Egyezmény rendelkezésein keresztül. Ismertetem a szexuális zaklatásnak címkézett cselekményeket, az áldozathibáztatás problematikáját, a nemzetközi elvárásokat és különböző nőjogi szervezetek tevékenységét, melyek mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a társadalomban jelenlevő negatívan befolyásoló tényezők megváltozzanak, s így e bűncselekmények elbírálása hatékonyabbá válhasson, illetve, ami még fontosabb, megelőzhetők legyenek.
Leírás
Kulcsszavak
szexuális erőszak, szexuális zaklatás, nemi egyenlőség, szexuális önrendelkezés
Forrás